• Maalink OÜ

  11.08.15 00:41

  Soovitan kõigil hoiduda Maalink OÜ-ga igasugustest rahalistest suhetest. Tasud jäävad reeglina saamata.

 • Sii

  09.06.16 12:26

  Hoiatame Sauel jm. Harjumaal tegutseva petturist maakleri Reno Kirtsi eest!
  Kui teil on huvi tema poolt müüdavat vara osta, siis juba tehingute algstaadiumis sõlmida eelnev notariaalne leping (mida tema teil kindlasti teha ei soovita ja ei taha teha). Hoidmaks kokku oma aega ja raha, soovitame lihtsalt loobuda temaga tehingusse minemast.

  Ära unusta, et kuigi sul on tema müüdava vara ostmiseks ettevalmistatud vajalikud dokumendid, on seda kindlasti teinud tema soovitusel juba ka teised huvilised. Tema puhul ei loe antud lubadused, lihtsalt ühel päeval ei saa Sa temaga enam kontakti ja ühegi mõistva selgituseta müüb ta objekti juba kolmandatele isikutele.
  Ta on hea maakler Ober Hausile, kes läbi pettuste oskab vähemalt firma rahakotti täita, kuid mitte sulle, kes sa plaanid läbi tema vara osta või müüa!

 • Jüri Rannik.

  minumiski@...

  20.09.17 11:48

  Tere. Hoiatan üürileandja Jaak Kase eest, kes annab üürile Hageris vanas, külmas puumajas kortereid! Tegemist Tartus elava pensionääriga, kes ise kohal kunagi ei käi! Jaak ei otsi tavalisi üürnike, vaid neid, kes remondivad tema kortereid ja maja (töö eest tasu ei saa), öeldes, et sellise väikese üüriga (üüri summa pole lepingus kirjas reeglina) on üürnik kohustatud remonti teostama! Kindlalt ütlen, et rahus te elada ei saa, sest ta hakkab teile väga tihti helistama ja aru pärima, mis tehtud, mis mitte! Kõiki töid, mis maja peal vaja teha teeb üürnik ise (samuti ka akende vahetus). Ärge sõlmige temaga lepingut, te kahetsete rängalt, enamus on kahetsenud, ma tean, mida kirjutan!!

 • walmart1

  09.02.18 18:46

  Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends.

 • Friv games

  johndd110@...

  10.02.18 15:43

  I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks

 • dell gaming monitor

  12.02.18 21:09

  Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..

 • office equipment

  13.02.18 07:27

  nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this!

 • property management franchise

  13.02.18 10:03

  Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

 • instant followers

  johndd110@...

  14.02.18 15:13

  Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..

 • small business website

  johndd110@...

  15.02.18 13:04

  Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..

 • Instant Pot Hamburger Soup

  16.02.18 20:30

  I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.

 • riobrancoacompanhantes.com.br

  17.02.18 13:35

  Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!!

 • gamesbanatcoat

  coat2018@o...

  18.02.18 14:47

  nicee
  girl games for all

 • Invokana Lawsuits

  18.02.18 16:16

  this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!

 • one manchester place

  19.02.18 08:17

  I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.

 • Fahrschule Stuttgart

  22.02.18 06:40

  Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting.

Uus postitus