• Kinnisvarakool Oü

  22.01.16 15:13

  Koolituskalender

  03/02/2016 Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine – 6 tundi, 99 €* – UUENDATUD PROGRAMM!

  Koolitus “Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine” käsitleb ebaseaduslike ehitiste seadustamist või selle võimatusel lammutamist nii teoreetilisest kui praktilisest vaatenurgast. Koolituse eesmärk on anda ülevaade ebaseadusliku ehitamise põhjustest, et vältida selliste olukordade tekkimist, samuti pakkuda lahendusi tekkinud olukordade lahendamiseks. Lektor: Raul Keba.

  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/ebaseaduslikud-ehitised/

  08-10/02/2016 Kinnisvara ABC – 18 tundi, 199 €* – UUS JA PIKENDATUD PROGRAMM!

  Kinnisvara ABC annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula.

  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-abc/

  11/02/2016 Üürikoolitus (Tallinn) – 8 tundi, 119 €* – TÄIENDATUD PROGRAMM!

  Üürikoolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Lisaks vaatleme eluruumide üüriäri majandusliku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Evi Hindpere ja Tõnu Toompark.

  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/uurikoolitus/

  15/02/2016 Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris (Tallinn) – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!

  Koolitus „Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris“ annab ülevaate korrashoiu põhialustest, kinnisvara omaniku ja tema esindaja rollidest, ülesannest ja väljakutsetest. Koolitus tutvustab kinnisvarakorrashoiu strateegiad, informatsiooni juhtimise põhimõtteid, annab juhised varahalduse strateegia väljatöötamiseks oma asutuses ja praktilisi soovitusi selle elluviimiseks. Lektor: Kaia Kirs.

  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-korrashoid-avalikus...

  16/02/2016 Kinnisvaraturundus – 4 tundi, 69 €*

  Kinnisvaraturunduse koolitus aitab aru saada turunduse peamisest olemusest. Põhjalikumalt vaatleme turunduskommunikatsioonikanaleid, anname praktilised nõuanded tegevmaakleritelt erinevate kommunikatsioonikanalite kasutamiseks praktikas. Lektor: Tõnu Toompark.
  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraturundus/

  17/02/2016 Detailplaneeringute menetlemine – 6 tundi, 99 €* – UUENDATUD PROGRAMM!

  Koolitus “Detailplaneeringute menetlemine” käsitleb planeeringutega, peamiselt detailplaneeringuga seonduvaid küsimusi. Koolitus annab hea ülevaate planeeringute olemusest ja nende praktilisest menetlemisest. Lisaks tulevad arutlusele planeeringute menetlemisega seonduvad õiguslikud probleemid. Lektor: Raul Keba.
  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/detailplaneeringute-menetlemin...

  18/02/2016 Kinnisvara hindamine – 6 tundi, 119 €* – UUENDATUD PROGRAMM!

  Koolitus Kinnisvara hindamine annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder.
  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-hindamine/

  18/02/2016 Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris (Tartu) – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!

  Koolitus „Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris“ annab ülevaate korrashoiu põhialustest, kinnisvara omaniku ja tema esindaja rollidest, ülesannest ja väljakutsetest. Koolitus tutvustab kinnisvarakorrashoiu strateegiad, informatsiooni juhtimise põhimõtteid, annab juhised varahalduse strateegia väljatöötamiseks oma asutuses ja praktilisi soovitusi selle elluviimiseks. Lektor: Kaia Kirs.

  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-korrashoid-avalikus...

  19/02/2016 Muinsuskaitse kinnisvaraäris – 6 tundi, 89 €*

  Koolitus “Muinsuskaitse kinnisvaraäris” on suunatud kõikidele, kes viivad läbi kinnisvaratehinguid kaitse all olevate kinnisvaraobjektidega. Koolitus annab hea ülevaate kultuurimälestiste kaitsest, muinsuskaitsealadel, mälestistel ja nende kaitsevöönditel kehtivatest kitsendustest ning miljööväärtuslike hoonestusalade kaitsest. Lektor: Sigrid Keskküla.
  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/muinsuskaitse-kinnisvaraaris/

  22/02/2016 Üürikoolitus (Tartu) – 8 tundi, 119 €* – TÄIENDATUD PROGRAMM!

  Üürikoolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Lisaks vaatleme eluruumide üüriäri majandusliku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Evi Hindpere ja Tõnu Toompark.

  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/uurikoolitus-tartu/

  23/02/2016 Kinnisvaratehingute maksustamine – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!

  Koolitus “Kinnisvara maksustamine” annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Maret Hallikma.

  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaratehingute-maksustami...

  25/02/2016 Kinnisvaraturu ülevaade – 4 tundi, 69 €* – UUENDATUD IGAL KORRAL!

  Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraturu-ulevaade/

  26/02/2016 Kinnisvaraomaniku õigused ja kohustused – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!

  Koolituse „Kinnisvaraomaniku õigused ja kohustused“ eesmärk on anda osalejatele põhjalik ja selgitav ülevaade erinevat kinnisvara omavate isikute kohustustest ning õigustest Eesti Vabariigis. Koolitus aitab selgitada omanikule vajalikke õigusakte ning anda tervikpilti õiguskeskkonnast, milles omanikul tuleb tegutseda. Lektor: Andrus Lauren.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraomaniku-oigused-ja-k...

  29/02/2016 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 119 €* – UUENDATUD PROGRAMM!

  Kinnisvara müügikoolitus annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Anneli Salk, Ruth Andresen.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-muugikoolitus/

  01/03/2016 Kinnisvaraõigus (Tartu) – 12 tundi, 149 €*

  Koolitus “Kinnisvaraõigus” annab terviklikud üldteadmised kinnisvaravaldkonda reguleerivatest seadustest; hea ülevaate ja teadmistepagasi kinnisvaratehingute tegemiseks; võimaluse korraldada kinnisvaraga seonduvat odavamalt ja turvalisemalt. Lektor: Evi Hindpere.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraoigus-tartu/

  02/03/2016 Ehitus- ja kasutusload – 6 tundi, 99 €* – VÄRSKE!

  Koolitus käsitleb protsessi, mis algab ehitusloa taotlemisega ning lõpeb hoonele kasutusloa väljastamisega. Siia alla kuulub nii ehitusprojekti koostamine, märkuste tegemine ja projekti täiendamine, erinevate kokkulepete sõlmimine kui ka ehitusjärelevalve teostamine ebaseadusliku ehitamise või nt omanikukohustuste eiramisega seoses. Lektor: Raul Keba.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/ehitus-ja-kasutusload/

  03/03/2016 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 79 €* – UUENDATUD PROGRAMM!

  Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” pühendub ärikinnisvara sektori omapärade väljatoomisele. Räägime ärikinnisvara tehingupoolte ootustest ja sellest, kuidas need ootused edukalt rahuldada. Anname praktilisi nõuandeid, kuidas ärikinnisvara vahendamise äris edukas olla. Lektor: Ruth Andresen.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/arikinnisvara-vahendamine/

  09/03/2016 Kinnisvaraõigus (Tallinn) – 12 tundi, 149 €*

  Koolitus “Kinnisvaraõigus” annab terviklikud üldteadmised kinnisvaravaldkonda reguleerivatest seadustest; hea ülevaate ja teadmistepagasi kinnisvaratehingute tegemiseks; võimaluse korraldada kinnisvaraga seonduvat odavamalt ja turvalisemalt. Lektor: Evi Hindpere.
  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraoigus/

  10/03/2016 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 6 tundi, 79 €*

  Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisest täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Lektor: Mati Kadak.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-ostmine-kohtutaitur...

  11/03/2016 Kinnisvara fotokoolitus – 6 tundi, 69 €*

  Praktiline kinnisvara fotokoolitus annab üldteadmised fotograafiast ja oskused paremini kaadrit koostada. Lisaks veel võimaluse paremate piltidega saada rohkem tähelepanu ja pakkuda kvaliteetsemat teenust. Koolituse tulemusena on Sinu kinnisvarafotod märksa paremad, ilusamad ja aitavad müügile paremini kaasa. Lektor: Hasso Hirvesoo.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-fotokoolitus/

  16/03/2016 Pärimine – pärandaja, testament ja pärijad – 4 tundi, 69 €* – TÄIESTI UUS!

  Koolitus “Pärimine – pärandaja, testament ja pärijad” annab hea ülevaate pärimise käigust alates pärandi avanemisest kuni pärandvara jagamiseni. Selgitame seadusejärgse pärimise reegleid ja käsitleme põhjalikult pärandvaraga tehtavaid korraldusi nagu testament ja pärimisleping. Lektor: Evi Hindpere.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/parimine/

  17/03/2016 Omandiõiguse kitsendused – 6 tundi, 99 €*

  Koolituse “Omandiõiguse kitsendused: kui absoluutsed on kinnisasja omaniku õigused Eestis?” eesmärk on anda põhjalik ülevaade omandiga seonduvatest õigusaktidest, kinnisomandi avalik-õiguslikest ja tehinguga seatavatest kitsendustest. Koolitus on mõeldud nii omanikule, kui ka riigi- ja omavalitsustöötajatele, kelle tegevus seondub teiste isikute omandiga või omandiõiguse avalik-õiguslike kitsenduste seadmisega. Lektor: Andrus Lauren.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/omandioiguse-kitsendused/

  22-30/03/2013 Kinnisvara täiendkoolitus – 28 tundi, 249 €* – OLULINE!

  Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Kinnisvara täiendkoolituse lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula, Velda Veia, Igor Fedotov.

  Loe edasi http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-taiendkoolitus/

  24/03/2016 Perekonnaõigus ja varasuhted – 4 tundi, 69 €* – TÄIESTI UUS!

  Koolitus “Perekonnaõigus ja varasuhted” annab tervikliku ülevaate varasuheteliikidest, tehingutest ühis- ja lahusvaraga. Koolitlusel käsitletakse hulgaliselt praktilisi näiteid ja viimaseid valdkonna kohtulahendeid.

  Loe lähemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/perekonnaoigus-ja-varasuhted/

 • Tõnu Toompark

  12.02.16 10:56

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  15/02/2016 Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris (Tallinn) – 6 tundi, 99 €* – UUS!

  Koolitus „Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris“ annab ülevaate korrashoiu põhialustest, kinnisvara omaniku ja tema esindaja rollidest, ülesannest ja väljakutsetest. Koolitus tutvustab kinnisvarakorrashoiu strateegiad, informatsiooni juhtimise põhimõtteid, annab juhised varahalduse strateegia väljatöötamiseks oma asutuses ja praktilisi soovitusi selle elluviimiseks.

  Lektor: Kaia Kirs.

  http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-korrashoid-avalikus...

 • Katrin Eesik

  kool@kinni...

  16.02.16 16:24

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  15/02/2016 Kinnisvaraturu ülevaade - 4 tundi, 99 €*

  Seminari “Kinnisvaraturu ülevaade” eesmärk on :
  1.anda põhjalik ja praktiline elamispindade ülevaade ja
  2.tuua välja olulised trendid ning prognoosid.

  Lektor Tõnu Toompark

  http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraturu-ulevaade/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56)

 • Katrin Eesik

  kool@kinni...

  16.02.16 16:28

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  25/02/2016 Kinnisvaraturu ülevaade - 4 tundi, 99 €*

  Seminari “Kinnisvaraturu ülevaade” eesmärk on :
  1.anda põhjalik ja praktiline elamispindade ülevaade ja
  2.tuua välja olulised trendid ning prognoosid.

  Lektor Tõnu Toompark

  http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraturu-ulevaade/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24)

 • Katrin Eesik

  katrin.ees...

  22.02.16 13:14

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  29/02/2016 Kinnisvara müügikoolitus - 8 tundi,119€*

  Kinnisvara müügikoolitus on suunatud kinnisvaramaakleritele, kes tegelevad kinnisvara müümisega igapäevaselt või soovivad alustada tööd kinnisvaramaaklerina.

  Samuti on koolitusele oodatud eraisikud, kes soovivad müüa/üürile anda endale kuuluvat elamispinda ja saada eelnevalt infot, kuidas sellises olukorras käituda.

  Lektorid Anneli Salk Ja Rutt Andresen

  http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-muugikoolitus/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28)

 • Katrin Eesik

  katrin.ees...

  23.02.16 13:44

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  26/02/2016 "Kinnisvaraomaniku õigused ja kohustused” - 6 tundi, 99€*

  See praktiline kinnisvarakoolitus annab teadmised kinnisvaraomaniku õigustest ja kohustustest ning valdkonda reguleerivaist õigusaktidest. Koolitusel saab konkreetseid nõuandeid, kuidas toimida keerulisemates olukordades.

  Koolitus on suunatud kõikidele kinnisvaraomanikele, kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes töötavatele inimestele, kes puutuvad kokku kinnisvaraga ja kinnisvaratoimingutega, korteriühistute juhtidele ja liikmetele ning kinnisvaramaakleritele, kes vahendavad tehinguid kinnisvaraga.

  Lektor RMK kinnisvaraosakonna juhtaja Andrus Lauren

  http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraomaniku-oigused-ja-k...

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28), Katrin Eesik (22.02.16 13:14)

 • Katrin Eesik

  katrin.ees...

  26.02.16 16:19

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  02/03/2016 "Ehitus ja kasutusload" - 6 tundi, 99€*

  Koolitus käsitleb 11. veebruaril 2015 vastu võetud uue ehitusseadustiku kohast protsessi projekteerimistingimuste taotlemisest hoonele kasutusloa väljastamise ja riikliku järelevalve tegemiseni.

  Siia alla kuulub nii ehitusprojekti koostamine, märkuste tegemine ja projekti täiendamine, lubade väljastamine, erinevate kokkulepete sõlmimine kui ka riikliku järelevalve teostamine ebaseadusliku ehitamise või nt omanikukohustuste eiramisega seoses.

  Lektor Raul Keba, Advokaat Advokaadibüroo Cobalt

  Loe täpsemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/ehitus-ja-kasutusload/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28), Katrin Eesik (22.02.16 13:14), Katrin Eesik (23.02.16 13:44)

 • Katrin Eesik

  katrin.ees...

  01.03.16 10:16

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  03/03/2016 "Ärikinnisvara vahendamine"- 6 tundi, 99€*

  Koolitus annab Sulle:

  1.teadmised äripindade olemusest ja erisustest võrreldes elamispindadega;
  2.teadmised äripindade tehingute poolte õigustest ja kohustusest;
  3.konkreetsed nõuanded ärikinnisvaraturul toimetamiseks.

  Loe täpsemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/arikinnisvara-vahendamine/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28), Katrin Eesik (22.02.16 13:14), Katrin Eesik (23.02.16 13:44), Katrin Eesik (26.02.16 16:19)

 • Katrin Eesik

  katrin.ees...

  04.03.16 14:53

  11/03/2016 "-6 tundi, 69€*

  Praktiline hands-on koolitus annab Sulle:
  1.üldteadmised fotograafiast;
  2.oskused paremini kaadrit koostada;
  3.võimaluse paremate piltidega saada rohkem tähelepanu;
  4.võimaluse paremate piltidega pakkuda kvaliteetsemat teenust.

  Koolituse tulemusena on Sinu fotod märksa paremad, ilusamad !

  NB! Tegemist on praktilise koolitusega. Kõikidel koolitusel osalejatel on rangelt soovituslik kaasa võtta oma fotoaparaat.

  Enne koolitust on mõistlik tutvuda fotoaparaadi kasutusjuhendiga. See aitab saada koolitusest maksimaalset tulemit.

  Loe veel http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-fotokoolitus/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28), Katrin Eesik (22.02.16 13:14), Katrin Eesik (23.02.16 13:44), Katrin Eesik (26.02.16 16:19), Katrin Eesik (01.03.16 10:16)

 • Katrin Eesik

  katrin.ees...

  11.03.16 13:44

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  17.03.2016 "Omandiõiguse kitsendused" - 6 tundi, 99€*

  Koolituse “Omandiõiguse kitsendused: kui absoluutsed on kinnisasja omaniku õigused Eestis?” eesmärk on anda põhjalik ülevaade omandiga seonduvatest õigusaktidest, kinnisomandi avalik-õiguslikest ja tehinguga seatavatest kitsendustest.

  Koolitus on mõeldud nii omanikule, kui ka riigi- ja omavalitsustöötajatele, kelle tegevus seondub teiste isikute omandiga või omandiõiguse avalik-õiguslike kitsenduste seadmisega.

  Koolitus annab Sulle:
  1.teadmised omandiõiguse ja omandi kitsenduste olemusest;
  2.teadmised valdkonnas kehtivatest õigusaktidest;
  3.konkreetsed nõuanded oma õiguste kaitseks ja vajaduste realiseerimiseks omandiõiguse kitsenduste olemasolul.

  Loe veel http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/omandioiguse-kitsendused/

 • Kinnisvarakool Oü

  kool@kinni...

  16.03.16 15:44

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  22.03-23.03.2016 ja 29.03-30.03.2016 "Kinnisvara täiendkoolitus" - 28 tundi, 249€*

  Kinnisvara täiendkoolitus on suunatud maakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele enesetäienduseks. Samuti on kursus suunatud inimestele, kel on plaanis kinnisvaraturul aktiivsemalt toimetada.

  Koolitusel läbime kõik olulise, mis on vajalik aktiivse ja eduka kinnisvaraaalase karjääri aluseks.

  Kinnisvara täiendkoolitus sobib väga hästi ka maakleri kutseeksami ettevalmistuseks.

  Suur osa koolitusest ehk 12 tundi on pühendatud juriidiliste teemade käsitlemisele. See on valdkond, milles maakleritelt oodatakse sageli kõrget pädevust.

  Kinnisvara täiendkoolitus on mõeldud just Sulle juhul kui:

  1.soovid arendada seniseid teadmisi kinnisvarasektorist ja juriidikast;
  2.soovid värsket vaadet kinnisvarasektori majanduslikust aspektist;
  3.soovid pakkuda enda klientidele paremat ja kvaliteetsemat teenust;
  4.soovid läbida maakleri kutseeksami.

  Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest

  Loe täpsemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-taiendkoolitus/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28), Katrin Eesik (22.02.16 13:14), Katrin Eesik (23.02.16 13:44), Katrin Eesik (26.02.16 16:19), Katrin Eesik (01.03.16 10:16), Katrin Eesik (04.03.16 14:53)

 • Kinnisvarakool Oü

  kool@kinni...

  29.03.16 10:31

  04.04.-06.04,2016 "Kinnisvara ABC" koolitus - 18 tundi, 199€*

  Koolitus annab Sulle vajalikud baasteadmised kinnisvaratehinguteks. Oodatud on kõik maaklerid, kes soovivad meelde tuletada kinnisvaraäri põhiolemust ja saada värske ülevaade kinnisvaraturul toimuvast. Samuti tuleb koolitus kasuks eraisikutele, kes soovivad kinnisvaraturul teha ostu-müügitehinguid ja/või kinnisvara välja üürida.

  Koolitus annab Sulle vajalikud baasteadmised kinnisvaratehinguteks.Saad kaasa abimaterjalid oma teadmiste täiendamiseks.

  Loe täpsemalt http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-abc/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Katrin Eesik (11.03.16 13:44)

 • Kinnisvarakool

  kool@kinni...

  04.04.16 13:47

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  11.04.2016 "ÜÜrikoolitus" - 8 tundi, 119€*

  Üürikoolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Lisaks vaatleme eluruumide üüriäri majandusliku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Evi Hindpere ja Tõnu Toompark

  Loe veel http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/uurikoolitus/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Katrin Eesik (11.03.16 13:44), Kinnisvarakool Oü (29.03.16 10:31)

 • Kinnisvarakool Oü

  kool@kinni...

  07.04.16 11:20

  Kinnisvarakool OÜ pakub mitmeid koolitusi ja seminare kinnisvaravaldkonnast, mis haakuvad kinnisvaraturu, kinnisvara-vahenduse, juriidilise poole, aga ka ehitusvaldkonnaga.

  Koolitused toimuvad avalike koolitustena ja ettevõttesiseste koolitustena.

  11/04/2016 Üürikoolitus (Tallinn) – 8 tundi, 119 €* – TÄIENDATUD PROGRAMM!
  Üürikoolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Lisaks vaatleme eluruumide üüriäri majandusliku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Evi Hindpere ja Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

  12/04/2016 Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!
  Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada: millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

  13/04/2016 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 99 €* – UUENDATUD PROGRAMM!
  Koolitus Kinnisvara hindamise ABC annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder. Loe edasi… Registreeru…

  18/04/2016 Kinnisvaraturundus – 4 tundi, 69 €*
  Kinnisvaraturunduse koolitus aitab aru saada turunduse peamisest olemusest. Põhjalikumalt vaatleme turunduskommunikatsioonikanaleid, anname praktilised nõuanded tegevmaakleritelt erinevate kommunikatsioonikanalite kasutamiseks praktikas. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

  19/04/2016 Kinnisvaraturu ülevaade – 4 tundi, 69 €* – UUENDATUD IGAL KORRAL!
  Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

  20/04/2016 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 119 €* – UUENDATUD PROGRAMM!
  Kinnisvara müügikoolitus annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Anneli Salk, Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

  21/04/2016 Kinnisvaratehingute maksustamine – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!
  Koolitus “Kinnisvara maksustamine” annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Maret Hallikma. Loe edasi… Registreeru…

  27/04/2016 Detailplaneeringute menetlemine – 6 tundi, 99 €* – UUENDATUD PROGRAMM!
  Koolitus “Detailplaneeringute menetlemine” käsitleb planeeringutega, peamiselt detailplaneeringuga seonduvaid küsimusi. Koolitus annab hea ülevaate planeeringute olemusest ja nende praktilisest menetlemisest. Lisaks tulevad arutlusele planeeringute menetlemisega seonduvad õiguslikud probleemid. Lektor: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

  28/04/2016 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 79 €* – UUENDATUD PROGRAMM!
  Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” pühendub ärikinnisvara sektori omapärade väljatoomisele. Räägime ärikinnisvara tehingupoolte ootustest ja sellest, kuidas need ootused edukalt rahuldada. Anname praktilisi nõuandeid, kuidas ärikinnisvara vahendamise äris edukas olla. Lektor: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

  02…04/05/2016 Kinnisvaraõigus (Tallinn) – 12 tundi, 149 €*
  Koolitus “Kinnisvaraõigus” annab terviklikud üldteadmised kinnisvaravaldkonda reguleerivatest seadustest; hea ülevaate ja teadmistepagasi kinnisvaratehingute tegemiseks; võimaluse korraldada kinnisvaraga seonduvat odavamalt ja turvalisemalt. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

  03/05/2016 Haldusmenetluse seaduse rakendamine ehitamisel ja planeerimisel – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!
  Koolituse käigus saab teada, millised on kohaliku omavalitsuse ja muu haldusorgani kohustused menetluse läbiviimisel ning kuidas menetlust korrektselt läbi viia ja otsust vormistada. Koolituse käigus käsitletakse muu hulgas seda, mida tuleb tähele panna planeeringute koostamise käigus planeeringu koostamiseks ja elluviimiseks halduslepingute sõlmimisel. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

  05/05/2016 Kinnisvaraomaniku õigused ja kohustused – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!
  Koolituse „Kinnisvaraomaniku õigused ja kohustused“ eesmärk on anda osalejatele põhjalik ja selgitav ülevaade erinevat kinnisvara omavate isikute kohustustest ning õigustest Eesti Vabariigis. Koolitus aitab selgitada omanikule vajalikke õigusakte ning anda tervikpilti õiguskeskkonnast, milles omanikul tuleb tegutseda. Lektor: Andrus Lauren. Loe edasi… Registreeru…

  09/05/2016 Aja- ja kulusäästliku kinnisvarahoolduse ostmine – 8 tundi, 119 €* – TÄIESTI UUS!
  Koolituse „Aja- ja kulusäästliku kinnisvarahoolduse ostmine“ eesmärk on anda ülevaade aja- ja kulusäästliku kinnisvarahoolduse ostmise põhitõdedest. Koolitusel saab teada, kuidas määratleda kinnisvara hooldusteenuse vajadust ja kvaliteeti ja kuidas mõjutab kvaliteet teenuse maksumust. Lektor: Arnis Alt. Loe edasi… Registreeru…

  11/05/2016 Ehitus- ja kasutusload – 6 tundi, 99 €* – VÄRSKE!
  Koolitus käsitleb protsessi, mis algab ehitusloa taotlemisega ning lõpeb hoonele kasutusloa väljastamisega. Siia alla kuulub nii ehitusprojekti koostamine, märkuste tegemine ja projekti täiendamine, erinevate kokkulepete sõlmimine kui ka ehitusjärelevalve teostamine ebaseadusliku ehitamise või nt omanikukohustuste eiramisega seoses. Lektor: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

  13/05/2016 Kinnisvara fotokoolitus – 6 tundi, 69 €*
  Praktiline kinnisvara fotokoolitus annab üldteadmised fotograafiast ja oskused paremini kaadrit koostada. Lisaks veel võimaluse paremate piltidega saada rohkem tähelepanu ja pakkuda kvaliteetsemat teenust. Koolituse tulemusena on Sinu kinnisvarafotod märksa paremad, ilusamad ja aitavad müügile paremini kaasa. Lektor: Hasso Hirvesoo. Loe edasi… Registreeru…

  18/05/2016 Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris (Tallinn) – 6 tundi, 99 €* – UUS!
  Koolitus „Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris“ annab ülevaate korrashoiu põhialustest, kinnisvara omaniku ja tema esindaja rollidest, ülesannest ja väljakutsetest. Koolitus tutvustab kinnisvarakorrashoiu strateegiad, informatsiooni juhtimise põhimõtteid, annab juhised varahalduse strateegia väljatöötamiseks oma asutuses ja praktilisi soovitusi selle elluviimiseks. Lektor: Kaia Kirs. Loe edasi… Registreeru…

  12/05/2016 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 6 tundi, 79 €*
  Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisest täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Lektor: Mati Kadak. Loe edasi… Registreeru…

  24/05/2016 Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris (Tartu) – 6 tundi, 99 €* – UUS!
  Koolitus „Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris“ annab ülevaate korrashoiu põhialustest, kinnisvara omaniku ja tema esindaja rollidest, ülesannest ja väljakutsetest. Koolitus tutvustab kinnisvarakorrashoiu strateegiad, informatsiooni juhtimise põhimõtteid, annab juhised varahalduse strateegia väljatöötamiseks oma asutuses ja praktilisi soovitusi selle elluviimiseks. Lektor: Kaia Kirs. Loe edasi… Registreeru…

  25/05/2016 Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine – 6 tundi, 99 €* – UUENDATUD PROGRAMM!
  Koolitus “Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine” käsitleb ebaseaduslike ehitiste seadustamist või selle võimatusel lammutamist nii teoreetilisest kui praktilisest vaatenurgast. Koolituse eesmärk on anda ülevaade ebaseadusliku ehitamise põhjustest, et vältida selliste olukordade tekkimist, samuti pakkuda lahendusi tekkinud olukordade lahendamiseks. Lektor: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

  26/05/2016 Kinnisvara korrashoiu alused – 8 tundi, 119 €* – UUS!
  Koolituse „Kinnisvara korrashoiu alused“ eesmärk on pakkuda täiendavaid teadmisi, oskusi ja nõandeid kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvatele isikutele. Koolitus annab ülevaate kinnisvara korrashoiu normatiivsetest alustest, tutvustatakse kinnisvara korrashoiu alaseid kutsepädevuse nõudeid. Lisaks iseloomustatakse korrashoiu osapooli ja vastutuse jaotust nende vahel ning antakse soovitused korrashoiu tegevuste loetelu koostamiseks ja korrashoiukulude normeerimiseks. Lektorid: Andry Krass, Meelis Pääro, Birgit Hüüs, Urmas Murre. Loe edasi… Registreeru…

  06…08/09/2016 Kinnisvara ABC – 18 tundi, 199 €* – UUS JA PIKENDATUD PROGRAMM!
  Kinnisvara ABC annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

  18…26/10/2016 Kinnisvara täiendkoolitus – 28 tundi, 249 €* – OLULINE!
  Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Kinnisvara täiendkoolituse lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula, Velda Veia, Igor Fedotov. Loe edasi… Registreeru…

  KOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated
  Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark. Loe edasi…

  * Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta!

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28), Katrin Eesik (22.02.16 13:14), Katrin Eesik (23.02.16 13:44), Katrin Eesik (26.02.16 16:19), Katrin Eesik (01.03.16 10:16), Katrin Eesik (04.03.16 14:53)

 • Kinnisvarakool Oü

  kool@kinni...

  12.04.16 12:15

  Kinnisvarakoolis järgmisena

  13/04/2016 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 99 €*

  Koolitus annab osalejale ülevaate hindamise eesmärkidest, infot kasutatavatest hindamistoimingutest ja selgitused kinnisvara hindamise headest tavadest. Koolitusel räägitakse ja antakse arusaam hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest.

  Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” on suunatud maakleritele ja eraisikutele, kes soovivad paremini mõista kinnisvara väärtuse kujunemise põhitõdesid,

  Loe veel http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-hindamise-abc/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Katrin Eesik (11.03.16 13:44), Kinnisvarakool Oü (29.03.16 10:31), Kinnisvarakool (04.04.16 13:47)

 • Margot Toompark

  kool@kinni...

  19.04.16 18:24

  21/04/2016 Kinnisvaratehingute maksustamine – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!

  Koolitus “Kinnisvara maksustamine” annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid.

  Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid.

  Lektor: Maret Hallikma.

  Loe edasi: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaratehingute-maksustami...

 • Margot Toompark

  kool@kinni...

  12.05.16 13:00

  17/05/2016 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 119 €* – UUENDATUD PROGRAMM!

  “Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks.

  Lektorid: Anneli Salk, Ruth Andresen

  Koolitusele registreeru siin: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-muugikoolitus/

 • Kinnisvarakool

  kool@kinni...

  18.05.16 14:49

  25/05/2016 Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine – 6 tundi, 99 €* – UUENDATUD PROGRAMM!

  Koolitus “Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine” käsitleb ebaseaduslike ehitiste seadustamist või selle võimatusel lammutamist nii teoreetilisest kui praktilisest vaatenurgast.

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade ebaseadusliku ehitamise põhjustest, et vältida selliste olukordade tekkimist, samuti pakkuda lahendusi tekkinud olukordade lahendamiseks.

  Lektor: Raul Keba.

  Loe edasi: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/ebaseaduslikud-ehitised/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28), Katrin Eesik (22.02.16 13:14), Katrin Eesik (23.02.16 13:44), Katrin Eesik (26.02.16 16:19), Katrin Eesik (01.03.16 10:16), Katrin Eesik (04.03.16 14:53)

 • Kinnisvarakool OÜ

  kool@kinni...

  26.05.16 11:13

  06, 07,08/09/2016 koolitus Kinnisvara ABC – 18 tundi, 199 €* – UUS JA PIKEM PROGRAMM!

  Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani.

  Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula.

  Loe edasi: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-abc/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Margot Toompark (12.05.16 13:00)

 • Kinnisvarakool OÜ

  kool@kinni...

  30.05.16 17:08

  11/04/2016 Üürikoolitus – 8 tundi, 119 €* – TÄIENDATUD PROGRAMM!

  Üürikoolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Lisaks vaatleme eluruumide üüriäri majandusliku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani.

  Lektorid: Evi Hindpere ja Tõnu Toompark

  Loe edasi: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/uurikoolitus/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28), Katrin Eesik (22.02.16 13:14), Katrin Eesik (23.02.16 13:44), Katrin Eesik (26.02.16 16:19), Katrin Eesik (01.03.16 10:16), Katrin Eesik (04.03.16 14:53)

 • Kinnisvarakool

  kool@kinni...

  02.06.16 10:53

  14/09/2016 Kinnisvaratehingute maksustamine – 4 tundi, 69 €* – TÄIESTI UUS!

  Koolitus “Kinnisvara maksustamine” annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid.

  Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid.

  Lektor: Maret Hallikma

  Rohkem infot ja registreerumine: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaratehingute-maksustami...

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Margot Toompark (12.05.16 13:00), Kinnisvarakool OÜ (26.05.16 11:13)

 • Kinnisvarakool

  kool@kinni...

  09.06.16 15:56

  12/09/2016 Kinnisvaraturu ülevaade – 4 tundi, 69 €* – UUENDATUD IGAL KORRAL!

  Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate.

  Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat.

  Lektor: Tõnu Toompark.

  Loe ja registreeru: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraturu-ulevaade/

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Tõnu Toompark (12.02.16 10:56), Katrin Eesik (16.02.16 16:24), Katrin Eesik (16.02.16 16:28), Katrin Eesik (22.02.16 13:14), Katrin Eesik (23.02.16 13:44), Katrin Eesik (26.02.16 16:19), Katrin Eesik (01.03.16 10:16), Katrin Eesik (04.03.16 14:53)

 • Kinnisvarakool

  kool@kinni...

  15.06.16 11:38

  15/09/2016 koolitus Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 119 €*

  “Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast.

  Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks.

  Lektorid: Anneli Salk, Ruth Andresen.

  Rohkem infot ja registreerumine: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-muugikoolitus/

 • Kinnisvarakool

  kool@kinni...

  21.06.16 15:48

  20/09/2016 Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris (Tallinn) – 6 tundi, 99 €*

  Koolitus „Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris“ annab ülevaate korrashoiu põhialustest, kinnisvara omaniku ja tema esindaja rollidest, ülesannest ja väljakutsetest.

  Koolitus tutvustab kinnisvarakorrashoiu strateegiad, informatsiooni juhtimise põhimõtteid, annab juhised varahalduse strateegia väljatöötamiseks oma asutuses ja praktilisi soovitusi selle elluviimiseks.

  Lektor: Kaia Kirs

  Rohkem infot ja registreerumine: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvara-korrashoid-avalikus...

 • Kinnisvarakool

  kool@kinni...

  29.06.16 12:06

  21/09/2016 Kinnisvaraturundus – 4 tundi, 69 €. Hinnale lisandub käibemaks.

  Koolitus “Kinnisvaraturundus” aitab aru saada turunduse peamisest olemusest. Põhjalikumalt vaatleme turunduskommunikatsioonikanaleid, anname praktilised nõuanded tegevmaakleritelt erinevate kommunikatsioonikanalite kasutamiseks praktikas.

  Rohkem infot ja registreerumine: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/kinnisvaraturundus/

  Lektor: Tõnu Toompark

  Samalt IP-lt varem kommenteeris ka Kinnisvarakool (21.06.16 15:48)

 • Kinnisvarakool

  kool@kinni...

  06.07.16 14:10

  22/09/2016 Detailplaneeringute menetlemine – 6 tundi, 99 €* – UUS PROGRAMM!

  Koolitus “Detailplaneeringute menetlemine” käsitleb planeeringutega, peamiselt detailplaneeringuga seonduvaid küsimusi. Koolitus annab hea ülevaate planeeringute olemusest ja nende praktilisest menetlemisest.
  Lisaks tulevad arutlusele planeeringute menetlemisega seonduvad õiguslikud probleemid.
  Lektor: Raul Keba.
  Rohkem infot ja registreerumine: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/detailplaneeringute-menetlemin...

Uus postitus