• Tõnu Toompark

  07.04.16 19:49

  11/04/2016 Üürikoolitus (Tallinn) – 8 tundi, 119 €* – TÄIENDATUD PROGRAMM!

  Üürikoolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis.

  Lisaks vaatleme eluruumide üüriäri majandusliku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani.

  Lektorid: Evi Hindpere ja Tõnu Toompark.

  Loe edasi: http://www.kinnisvarakool.ee/koolitused/uurikoolitus/

 • Kinnisvarakool

  kool@kinni...

  06.07.16 15:54

  2016 Kinnisvarakooli koolituskalender

  06…08/09/2016 Kinnisvara ABC – 18 tundi, 199 €* – UUS JA PIKEM PROGRAMM!
  Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula.

  12/09/2016 Kinnisvaraturu ülevaade – 4 tundi, 69 €*
  Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark.

  11/04/2016 Üürikoolitus (Tallinn) – 8 tundi, 119 €* – TÄIENDATUD PROGRAMM!
  Üürikoolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Lisaks vaatleme eluruumide üüriäri majandusliku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Evi Hindpere ja Tõnu Toompark.

  14/09/2016 Kinnisvaratehingute maksustamine – 4 tundi, 69 €* – TÄIESTI UUS!
  Koolitus “Kinnisvara maksustamine” annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Maret Hallikma.

  15/09/2016 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 119 €*
  “Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Anneli Salk, Ruth Andresen.

  20/09/2016 Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris (Tallinn) – 6 tundi, 99 €*
  Koolitus „Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris“ annab ülevaate korrashoiu põhialustest, kinnisvara omaniku ja tema esindaja rollidest, ülesannest ja väljakutsetest. Koolitus tutvustab kinnisvarakorrashoiu strateegiad, informatsiooni juhtimise põhimõtteid, annab juhised varahalduse strateegia väljatöötamiseks oma asutuses ja praktilisi soovitusi selle elluviimiseks. Lektor: Kaia Kirs

  21/09/2016 Kinnisvaraturundus – 4 tundi, 69 €*
  Koolitus “Kinnisvaraturundus” aitab aru saada turunduse peamisest olemusest. Põhjalikumalt vaatleme turunduskommunikatsioonikanaleid, anname praktilised nõuanded tegevmaakleritelt erinevate kommunikatsioonikanalite kasutamiseks praktikas. Lektor: Tõnu Toompark.

  22/09/2016 Detailplaneeringute menetlemine – 6 tundi, 99 €* – UUS PROGRAMM!
  Koolitus “Detailplaneeringute menetlemine” käsitleb planeeringutega, peamiselt detailplaneeringuga seonduvaid küsimusi. Koolitus annab hea ülevaate planeeringute olemusest ja nende praktilisest menetlemisest. Lisaks tulevad arutlusele planeeringute menetlemisega seonduvad õiguslikud probleemid. Lektor: Raul Keba.

  27/09/2016 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 99 €* – UUS PROGRAMM!
  Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder.

  28/09/2016 Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris (Tartu) – 6 tundi, 99 €*
  Koolitus „Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris“ annab ülevaate korrashoiu põhialustest, kinnisvara omaniku ja tema esindaja rollidest, ülesannest ja väljakutsetest. Koolitus tutvustab kinnisvarakorrashoiu strateegiad, informatsiooni juhtimise põhimõtteid, annab juhised varahalduse strateegia väljatöötamiseks oma asutuses ja praktilisi soovitusi selle elluviimiseks. Lektor: Kaia Kirs.

  30/09/2016 Kinnisvara fotokoolitus – 6 tundi, 69 €*
  Praktiline “Kinnisvara fotokoolitus” annab üldteadmised fotograafiast ja oskused paremini kaadrit koostada. Lisaks veel võimaluse paremate piltidega saada rohkem tähelepanu ja pakkuda kvaliteetsemat teenust. Koolituse tulemusena on Sinu kinnisvarafotod märksa paremad, ilusamad ja aitavad müügile paremini kaasa. Lektor: Hasso Hirvesoo.

  04/10/2016 Kinnisvaraomaniku õigused ja kohustused – 6 tundi, 99 €* – UUS!
  Koolituse „Kinnisvaraomaniku õigused ja kohustused“ eesmärk on anda osalejatele põhjalik ja selgitav ülevaade erinevat kinnisvara omavate isikute kohustustest ning õigustest Eesti Vabariigis. Koolitus aitab selgitada omanikule vajalikke õigusakte ning anda tervikpilti õiguskeskkonnast, milles omanikul tuleb tegutseda. Lektor: Andrus Lauren.

  05/10/2016 Ehitus- ja kasutusload – 6 tundi, 99 €* – VÄRSKE!
  Koolitus “Ehitus- ja kasutusload” käsitleb protsessi, mis algab ehitusloa taotlemisega ning lõpeb hoonele kasutusloa väljastamisega. Siia alla kuulub nii ehitusprojekti koostamine, märkuste tegemine ja projekti täiendamine, erinevate kokkulepete sõlmimine kui ka ehitusjärelevalve teostamine ebaseadusliku ehitamise või nt omanikukohustuste eiramisega seoses. Lektor: Raul Keba.

  06/10/2016 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 79 €*
  Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” pühendub ärikinnisvara sektori omapärade väljatoomisele. Räägime ärikinnisvara tehingupoolte ootustest ja sellest, kuidas need ootused edukalt rahuldada. Anname praktilisi nõuandeid, kuidas ärikinnisvara vahendamise äris edukas olla. Lektor: Ruth Andresen.

  11/10/2016 Kinnisvaraõiguse ABC – 8 tundi, 149 €*
  Koolitus “Kinnisvaraõiguse ABC” annab terviklikud üldteadmised kinnisvaravaldkonda reguleerivatest seadustest; hea ülevaate ja teadmistepagasi kinnisvaratehingute tegemiseks; võimaluse korraldada kinnisvaraga seonduvat odavamalt ja turvalisemalt. Lektor: Evi Hindpere.

  12/10/2016 Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine – 6 tundi, 99 €* – UUENDATUD PROGRAMM!
  Koolitus “Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine” käsitleb ebaseaduslike ehitiste seadustamist või selle võimatusel lammutamist nii teoreetilisest kui praktilisest vaatenurgast. Koolituse eesmärk on anda ülevaade ebaseadusliku ehitamise põhjustest, et vältida selliste olukordade tekkimist, samuti pakkuda lahendusi tekkinud olukordade lahendamiseks. Lektor: Raul Keba.

  13/10/2016 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 6 tundi, 79 €*
  Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisest täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Lektor: Mati Kadak.

  17/10/2016 Haldusmenetluse seaduse rakendamine ehitamisel ja planeerimisel – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!
  Koolituse “Haldusmenetluse seaduse rakendamine ehitamisel ja planeerimisel” käigus saab teada, millised on kohaliku omavalitsuse ja muu haldusorgani kohustused menetluse läbiviimisel ning kuidas menetlust korrektselt läbi viia ja otsust vormistada. Koolituse käigus käsitletakse muu hulgas seda, mida tuleb tähele panna planeeringute koostamise käigus planeeringu koostamiseks ja elluviimiseks halduslepingute sõlmimisel. Lektor: Martina Proosa.

  18…26/10/2016 Kinnisvara täiendkoolitus – 28 tundi, 249 €* – OLULINE!
  Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Kinnisvara täiendkoolituse lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula, Tiina-Piret Peegel, Igor Fedotov.

  20/10/2016 Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle – 6 tundi, 99 €* – TÄIESTI UUS!
  Koolitus “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada: millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Lektor: Martina Proosa.

  KOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated
  Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark.

  Rohkem infot ja registreerumine: www.kinnisvarakool.ee

  * Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta!

 • Auditing Project help

  Auditinghe...

  12.12.17 11:11

  This is really great work. Thank you for sharing such a <a href="http://auditinghelp.com/">Auditing Project help</a> good and useful information here in the blog for students.

Uus postitus