Finnlog palksuvila Selene 124 m²

Palkmaja - keskkonnasõbralik, looduslähedane kodu!

Kirjeldus

ÜLDPIND                          144,4 M²
PÕRANDAPIND               129,9 M²
TERRASSID JA RÕDUD   20,5 M²
 

Andmed

Palksuvila Selene vormikeel toob klassikalise lahenduse moodsasse võtmesse, mis sulandub keskkonda ühtviisi hästi nii linnas kui maal. Traditsioonilisest viilkatusega hoonemahust tuletatud ilma räästasteta ning iseloomulike rõhutatud otsaseintega vorm on põnevaks alternatiiviks klassikalistele lahendustele piirkonda, kuhu on lubatud ehitada vaid viilkatustega hooneid. Otsaseintel on välisviimistlusena võimalik kasutada nii voodrilauda kui krohvitud pinda, soovides palkseinaga veelgi suuremat kontrasti saavutada.

Lisainfo projekti kodulehelt:

http://www.finnlog.ee/palkmajad/suvilad/selene-124-m/

Hind 85 615€