Foorumi reeglid

Teemade avaldamine ja kommenteerimine Kinnisvaraportaali KV.EE foorumis:

  • Kommentaar on igasugune arvamus, teade või muu informatsioon, mida avaldatakse KV.EE foorumi vahendusel või sellega seonduvalt.
  • Kommenteerija on nimetatud teema või vastuse sisestaja.
  • KV.EE ei vastuta foorumis püstitatud teemade sisu eest.

Kinnisvaraportaali KV.EE õigused

Õigus eemaldada teemad ja vastused mis:

  • ei vasta seadustele, headele tavadele ja moraalinormidele
  • ei vasta teemale
  • sisaldab ebatsensuurseid väljendeid
  • võib mõjuda kellelegi solvavalt
  • sisaldab Spämmi

Kinnisvaraportaali KV.EE kohustused

Kinnisvaraportaal KV.EE tagab teema sisestaja ja teemadele vastajate isikuandmete kaitse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Kommenteerija vastutus

Vastutust kommentaaride sisu eest kannab kommenteerija. Kommentaari kirjutaja on kohustatud arvestama kommenteerimisel EV Põhiseaduse, sellega kooskõlas olevate seaduste ja teiste inimeste õigustega, samuti jälgima head tava ja moraalinorme. Kommenteerijal lasub vajadusel tõendamiskohustus, et tema poolt avaldatud asjaolud vastavad tegelikkusele. Õiguskorrale mittevastavate kommentaaride kirjutamise eest kannab kommenteerija tsiviil- ja kriminaalvastutust.