Müüa äripind - Tondi 51, Kristiine, Tallinn, Harjumaa

Aadress enne haldusreformi Tondi 51, Kristiine, Tallinn, Harjumaa
Jaga:
Jaga:
 

Mitteeluruum asukohaga Tondi 51 Tallinn

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tervikvarana Morterra Group OÜ, Rockbrück OÜ ja Astellanera OÜ-le kuuluvad mitteeluruumid asukohaga Tondi 51-21 ja 69 Tallinn, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr:
1. 24263201 (katastritunnus 78407:702:0046) Ärimaa 55%, Elamumaa 45%, Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tondi tn 51. Pindala 7533 m2. 1751/35962 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa mitteeluruum nr. 21, mille üldpind on 175,10 m2 ja mille tähistus plaanil on Äripind elamu 1. ja 2. korrusel ning vahekorrusel 21-1 kuni 21-4. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 24261301, 24261401, [...], 24267201, 24267301, 24267401 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 1.10.2008 kinnistamisavaldusega;
2. 24267001 (katastritunnus 78407:702:0046) Ärimaa 55%, Elamumaa 45%, Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tondi tn 51. Pindala 7533 m2. 4/35962 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa mitteeluruum nr. 69, mille üldpind on 0,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 69-1. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 24261301, 24261401, [...], 24267201, 24267301, 24267401 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Võlgnikele kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos, kanne nr. 1 - Märkus muinsuskaitseseaduse § 27 lõikes 2 sätestatud ostueesõiguse kohta Eesti Vabariik kasuks. Kui riik ostueesõigust ei teosta, on ostueesõiguse õigustatud isikuks Tallinna linn. Kultuurimälestiseks tunnistamise õiguslikuks aluseks on "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.08.1997.a. määrus nr. 50. Sisse kantud registriossa 110601 3.10.2007; siia üle kantud. 1.10.2008 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.10.2008;
III. jaos, kanne nr. 2 - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks kasutusõiguse alal elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses vastavalt 10.01.2008 lepingule ja lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 24261301, 24261401, [...], 24267201, 24267301, 24267401. Sisse kantud 10.10.2008. 23.03.2015 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 23.03.2015. Kanne asendab eelmist kannet;
III. jaos, kanne nr. 3 - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandis oleva asja (parkimiskohtade) valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe kohta vastavalt 20.10.2008.a. lepingu punktidele 5.1 ja 5.2. 20.10.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 10.11.2008;
III. jaos, kanne nr. 4 - Reaalservituut kinnistu nr 112701 igakordse omaniku kasuks. Tasuta ja tähtajatu teeservituut vastavalt 20.10.2008.a. lepingu punktidele 6.1 kuni 6.4 ning vastavalt lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 24261301, 24261401, [...], 24267201, 24267301, 24267401. 20.10.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 10.11.2008;
III. jaos, kanne nr. 5 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks osaühing Apollona (registrikood 10066715), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 4.09.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 17.09.2018.

IV. jaos 1. Järjekohal - Hüpoteek summas 200 000,00 eurot osaühing Apollona (registrikood 10066715) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud. 17.04.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.04.2017;
IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 210 000,00 eurot Silbercom OÜ (registrikood 14459050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud. 25.07.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1.08.2018.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja I. järjekoha hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik kinnisasju koormavad hüpoteegid ja keelumärked kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 210 000 euro(t).

Omanik: Astellanera OÜ (registrikood: 14117616); Morterra Group OÜ (registrikood: 12950095); Rockbrück OÜ (registrikood: 14119727)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=42429 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.11.2018 12:00 oksjonil ID42429 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Tondi tn 51, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.11.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.11.2018 kell 21:30 ja lõpeb 27.11.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.11.2018 kell 14:00 ja lõpeb 04.12.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo e-postilt: kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või telefoni teel: tel 684 0620 ja 5140382.
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 22.11.2018 kell 11:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumise info

Alghind: 210 000 €
Oksjoni aeg: 27.11.2018 12:00
Tagatisraha laekumise tähtaeg: 27.11.2018 12:00
Tagatisraha suurus: 5 000 €

~ 270 m Tallinna Haraka Lasteaed
 1. ~ 1.1 km Tallinna Magdaleena Lasteaed
 2. ~ 1.1 km Tallinna Kullatera Lasteaed
 3. ~ 1.1 km Tallinna Kiisa Lasteaed
 4. ~ 1.2 km Tallinna Kristiine Lasteaed
 5. ~ 1.2 km Tallinna Lepistiku Lasteaed
 6. ~ 1.3 km Tallinna Linnupesa Lasteaed
 7. ~ 1.3 km Tallinna Muinasjutu Lasteaed
 8. ~ 1.4 km Tallinna Lasteaed Südameke
 9. ~ 1.4 km Tallinna Vindi Lasteaed
~ 260 m Käo Põhikool
 1. ~ 400 m Tallinna Tondi Põhikool
 2. ~ 410 m Euroakadeemia
 3. ~ 800 m Audentese Erakool
 4. ~ 800 m Audentese Spordigümnaasium
 5. ~ 850 m Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 6. ~ 1.2 km Tallinna Kristiine Gümnaasium
 7. ~ 1.4 km Tallinna Tehnikagümnaasium
 8. ~ 1.7 km Tallinna 32. Keskkool
 9. ~ 1.8 km Tallinna Lilleküla Gümnaasium
~ 70 m Västriku 23
 1. ~ 410 m Marsi 23
 2. ~ 490 m Hallivanamehe 116 116A 117 117A 119 18 20 206 20A 25
 3. ~ 560 m Tondi 23 28
 4. ~ 670 m Järve 116 116A 18 25 267 32 36 45 5 57
Andmed on pärit peatus.ee-st

Jagamine

Jagamine

Üldinfo

210 000 € 0 €/m2 Koduraha pakkumine
Müüa äripind www.kv.ee/3089950
Müüa äripind
Energiamärgis -
Andmed kinnistusraamatust
Teata ebakorrektsest kuulutusest

Võta ühendust

Elin Vilippuse kohtutäituri büroo

 • 684 0624
Saada kiri maaklerile
Kiri saadetud!

Kohtutäitur Elin Vilippuse büroo

KORTERI HINNAKALKULAATOR KORTERI HINNAKALKULAATOR

Seotud objektid

Sarnased kuulutused

Salvestatud kuulutused